زیست دوازدهم

تغییر در طول زمان
شباهت‌های موجودات زنده باعث می‌شود که آنها را به عنوان یک گونه طبقه‌بندی کنیم، اما تفاوت‌های فردی نیز بین افراد یک گونه وجود دارد که آنها را از یکدیگر متفاوت می‌کند.
تفاوت های فردی باعث پایداری گونه ها و تغییر جمعیت می شود.
نمونه ای از تغییر جمعیت به دلیل تفاوت های فردی
افراد یک گونه از نظر مقاومت در برابر سرما متفاوت هستند، یعنی. برخی سرما را بیشتر تحمل می کنند و برخی دیگر کمتر. این بیشتر به نسل بعدی منتقل می شود. اگر این روند ادامه پیدا کند بعد از مدتی تعداد افرادی که سرما را تحمل می کنند بیشتر از جمعیت اول می شود که به معنای تغییر جمعیت است.

عوامل مورد نیاز برای تغییر جمعیت
1- تفاوت های فردی
تفاوت های فردی مردم را دوستدار محیط زیست می کند.

2- محیط زیست
این محیطی است که تعیین می کند کدام صفت بیشتر به نسل بعدی منتقل می شود.

3- انتخاب طبیعی
افرادی انتخاب می شوند که دوستدار محیط زیست هستند، یعنی کسانی که شانس بیشتری برای بقا و تولید مثل دارند. این فرآیند انتخاب طبیعی نامیده می شود.

انتخاب طبیعی جمعیت را تغییر می دهد و آلل های جدیدی ایجاد نمی کند. اما جهش انسان را تغییر می دهد و خدایان جدیدی می آفریند.

چگونه باکتری ها به آنتی بیوتیک ها مقاوم می شوند
در این تغییر جمعیت، این صفت با محیط مقاومت به آنتی بیوتیک هایی که ژن آن روی دیسک یا پلاسمید باکتری های مقاوم قرار دارد، سازگار است.
عامل محیطی خود آنتی بیوتیک است.
چگونه باکتری ها به آنتی بیوتیک ها مقاوم می شوند
چگونه باکتری ها به آنتی بیوتیک ها مقاوم می شوند
گنجینه ژن
مجموع همه آلل ها در تمام جایگاه های ژنی افراد یک جمعیت، استخر ژنی آن جمعیت نامیده می شود.
قبل از کشف مفاهیم ژنتیکی، جمعیت ها بر اساس ویژگی های فیزیکی توصیف می شدند. شناخت ژن ها امکان توصیف جمعیت را بر اساس ژن ها فراهم کرد.
فلش کارت تغییر در جمعیت زیست دوازدهم (صندوق ژنتیکی)
فلش کارت با تعریف ژنتیکی
فلش کارت فوق نمونه ای از فلش کارت های زیستی جامع ماست و شما را به یاد کنکور زیست می اندازد! برای اطلاعات بیشتر روی فلش کارت بیو کلیک کنید.

تعادل در جمعیت
اگر جمعیتی با فراوانی نسبی ژن یا ژنوم از نسلی به نسل دیگر منتقل شود، جمعیت در تعادل ژنتیکی است.
برای اینکه یک جمعیت در تعادل باشد، باید اندازه آن بزرگ باشد و مخلوط ها باید تصادفی باشند.
عوامل متعادل کننده در جمعیت
عوامل متعادل کننده در جمعیت زیستی دوازدهم
عوامل متعادل کننده در جمعیت
1- پرش
جهش ها می توانند باعث جلبک های جدید ⇐ تغییر در فراوانی نسبی جلبک ها شوند.
جهش ها مخزن ژن را غنی می کنند و با ایجاد خدایان جدید، تنوع را افزایش می دهند.
تغییرات ناشی از بسیاری از جهش ها بلافاصله رخ نمی دهد، بنابراین ممکن است شناسایی نشوند. تغییر با تغییر محیط، رگرسیون جدید ممکن است سازگارتر از طرح‌های قبلی باشد.
2- کشش جایگزین
فرآیندی که فرکانس تغییرات را در اثر رویدادهای تصادفی تغییر می دهد رانش جبری نامیده می شود.
رانش جایگزین فرکانس آلل ها را تغییر می دهد، اما برخلاف انتخاب طبیعی، به خطر نمی افتد.
هرچه اندازه جمعیت کوچکتر باشد، تأثیر رانش نوع دوستانه بیشتر است. به همین دلیل برای اینکه یک جمعیت در تعادل باشد باید زیاد باشد (تعداد افراد زیاد).
تغییرات جمعیت در رانش ناهمگن
کاهش شدید اندازه جمعیت باعث تغییر در فراوانی جلبک ها می شود
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رانش جبری، تماشای ویدیوی زیر را که بخشی از فیلم مفهومی زیست شناسی دوازدهم است، توصیه می کنم:

3- جریان ژن
هنگامی که افراد از یک جمعیت به جمعیت دیگر مهاجرت می کنند، در واقع تعدادی متغیر از جمعیت اصلی را وارد جمعیت هدف می کنند، فراوانی نسبی متغیرها در دو جمعیت تغییر می کند. این پدیده جریان ژن نامیده می شود.
اگر جریان ژنی به طور مداوم و دوطرفه بین دو جمعیت ادامه یابد، خزانه ژنی دو جمعیت در نهایت مشابه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید